Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2011

2011 X Poznań Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego budynku Wydziału Historycznego wraz z Archiwum Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz infrastrukturą techniczną
2011 X Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu składającego się z Centrum Nanotechnologii „B”, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parkingu podziemnego, usytuowanego przy ulicy ul Siedlickiej w Gdańsku
2011 X Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji zabudowy terenu Kompleksowego Centrum Sportowego obejmującego budowę basenu dydaktyczno - sportowego, remontu i przebudowy istniejącej hali sportowej oraz budowy boiska sportowego na terenie Akademii Marynarki Wojennej, przy ul Śmidowicza 69 wraz z zagospodarowaniem terenu
2011 X Warszawa Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ulicy Św Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie
2011 IX Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Budynku ASP dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul Spokojnej 15
2011 IX Wrocław Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA
2011 IX Radom Koncepcja architektoniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego Rewitalizacja Obiektów WITD w Radomiu ul Limanowskiego 29a
2011 IX Sopot Opracowanie koncepcji architektonicznych budynków komunalnych w Sopocie
2011 IX Gdynia Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
2011 IX Olsztyn Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu obiektów naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2011 IX Sopot Konkurs architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej renowacji i rozbudowy Stadionu Rugby im E Hodury przy ul Jana z Kolna 18 w Sopocie
2011 IX Gdańsk Kościół pw Bł Jana Pawła II w Gdańsku
2011 IX Opoczno Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie wraz z zagospodarowaniem terenu
2011 VIII Ożarów Mazowiecki Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy budynu Szkoły Podstawowej w Umiastowie
2011 VIII Warszawa Wykonanie koncepcji Modernizacji - Rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie
2011 VII Gdańsk Opracowanie ideowej koncepcji architektonicznej planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
2011 VII Skwierzyna Konkurs na opracowanie koncepcji rozwiązania architektonicznego i funkcjonalnego dla projektowanej hali widowiskowo - sportowej o optymalnych wymiarach ok 24m x 43m przy ulicy Konopnickiej w miejscowości Skwierzyna
2011 VII Olsztyn Opracowanie idei projektu Alei Zdobywców Kosmosu w Olsztynie
2011 VII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON w Opolu
2011 VII Warszawa Konkurs na koncepcję architektoniczno - budowlaną budowy i modernizacji kompleksu budynków Schindler Polska sp z oo w Warszawie
2011 VI Łódź Opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny wydziału inżynierii procesowej i ochrony środowiska politechniki łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy
2011 VI Olsztyn Konkurs na pracowanie koncepcji architektonicznej mostków na rzecze Łynie w Parku Podzamcze i Parku Centralnym w Olsztynie
2011 VI Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie
2011 VI Łódź Konkurs Piotrkowska Obiecana - na wykonanie koncepcji architektoniczno-plastycznej na zagospodarowanie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na odcinku od Placu Wolności do Al Mickiewicza / Al Piłsudskiego
2011 VI Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
2011 VI Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku na Ratajach
2011 V Świnoujście Konkurs architektoniczny pn „PRZEBUDOWA PLACU WOLNOŚCI” w ramach przebudowy centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
2011 V Opole Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu pn „Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu - Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” ATMOTERM w Opolu
2011 V Siedlce Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla siedziby Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul Kazimierzowskiej 31 a
2011 V Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rewitalizacji Budynku Audytoryjnego na terenie Kampusu Centralnego dla Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
2011 V Jaworzno Konkurs na projekt zagospodarowania terenu tzw Plantów Jaworznickich wraz z koncepcją elementów kubaturowych dla wybranej lokalizacji w śródmieściu Jaworzna
2011 IV Szczecin Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny Muzeum Morskiego - Centrum Nauki przy ul inż Apolinarego Tadeusza Wendy 6 w Szczecinie
2011 IV Kraków Konkurs na Osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul Szafrana i Rzemieślniczą w Krakowie
2011 III Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji przedszkola modułowego
2011 III Poznań Konkurs na na opracowanie projektu architektonicznego przebudowy i rozbudowy budynków Galerii Miejskiej „Arsenał” i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego wraz z pasażem w Poznaniu
2011 III Radom Koncepcja architektoniczna Bramy Krakowskiej i budynku usługowego w Radomiu, ul Krakowska / Wałowa
2011 III Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2011 III Olsztyn Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego „Budowy całorocznej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”, zwanym dalej konkursem Na zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego w Olsztynie
2011 III Kielce KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCYJNEGO PN LABORATORIUM /CENTRUM/ NAUKI W PODZAMCZU KOŁO CHĘCIN
2011 II Toruń Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji do celów hotelowo – konferencyjnych zespołu pałacowo-parkowego w Wieńcu
2011 II Ożarów Mazowiecki Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielorodzinnego komunalnego w Ożarowie Mazowieckim
2011 I Chojnice Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach
2011 I Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej rozbudowy i modernizacji budynku Szpitala Klinicznego im Ks Anny Mazowieckiej w Warszawie
2011 I Warszawa Opracowanie koncepcji projektu budynku Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Radomiu przy ul 11 Listopada 29, a następnie opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ww budynku
2011 I Koszalin Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie
2011 I Kraków Konkurs na opracowanie koncepcji Hali TS Wisła w Krakowie
2011 I Wrocław Koncepcja architektoniczna ODRARIUM w ZOO Wrocław

2010

2010 XII Suwałki Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
2010 XII Rewal Opracowanie koncepcji architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznej w Pogorzelicy, Gmina Rewal
2010 XII Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby TBS Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Winogrnowej w Szczecinie
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl