Temat: konkurs SARP Nr 933 na koncepcję programowo–architektoniczną kompleksu budynków naukowo–dydaktycznych dla potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 53
Lokalizacja: Warszawa
Rozstrzygnięcie konkursu: 2006-04-10
Organizator: Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP

<<< powrót

I nagroda

  • Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. o.o.

Sąd Konkursowy przyznał nagrodę za następujące walory:

a. czytelne i prawidłowe połączenie zarówno z terenem Skarpy Warszawskiej jak i BUW. Strefy budynku w rejonie wejścia do przejść podziemnych korzystnie rozwiązano w formie przestrzeni publicznej holi.
b. bardzo dobrze zaprojektowany zielony dach stanowiący kontynuację ideową założenia ogrodowego na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej, będącego jego przedłużeniem i połączeniem Skarpy Warszawskiej z zielonymi terenami nadwiślańskimi.
c. ciekawe i korzystne rozwiązanie budynku od strony ul.Lipowej, umożliwiające włączenie budynku do „sceny“ ulicy, szczególnie interesująco na poziomie przyziemia zaprojektowano zieleń i małą architekturę.
d. dobre ukształtowanie różnorodnych elewacji, niejednorodnych stylistycznie, lecz odpowiadających kontekstowi poszczególnych ulic. Elewacja południowa zaprojektowana w formie warstwowej ściany szklanej, dającej dobre naświetlenie, ograniczoną przezierność oraz regulację natężenia oświetlenia i jego barwy.
e. rozwiązanie elewacji północnej i wschodniej nawiązuje materiałami i kolorystyką do elewacji BUW, jednak bez bezpośrednich zapożyczeń.
f. czytelne zaprojektowanie wejść do budynku, o odpowiedniej oprawie architektonicznej, zlokalizowanych we właściwych miejscach i relacjach do istniejącej zabudowy, w tym BUW.
g. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
h. prawidłowo rozwiązanie funkcji budynku. Szczególnie wypada podkreślić wykreowanie przestrzeni wspólnej na dachu budynku, połączonej z dużą ilością zieleni, rekompensującej założoną w programie wysoką intensywnością zabudowy. Ciekawe rozwiązanie techniczne „zielonego dachu“ sugerujące rozwiązanie problemów z elementami instalacji poprzez schowanie ich pod powierzchnię drewnianych „decków“.
i. dobrze przemyślany sposób rozmieszczenia funkcji w poziomie -1 pozwalający na wykorzystanie go dla lokalizacji sal dydaktyczno-wykładowych bez utraty możliwości ich oświetlenia.
j. czytelne wydzielenie w budynku części od ulicy Lipowej, mieszczącej funkcje ogólnodostępne (biblioteki, czytelnie, duże sale dydaktyczno-wykładowe), tworzące przestrzeń wewnętrznej ulicy i podkreślające przejrzysty układ zasadniczych funkcji budynku; wewnętrzna ulica w dyskretny sposób nawiązuje do wydłużonego holu BUW
k. właściwa organizacja parkingu podziemnego oraz wjazdu do garażu podziemnego w II etapie
l. bardzo ciekawy sposób wykorzystania ściany wzdłuż głównego holu - ulicy, poprzez wykonanie różnej wielkości wnęk z ławkami, mogących służyć rekreacji, nauce, integracji studentów w grupach. Stanowi to efektowny element kształtowania atrakcyjności wnętrza budynku.
m. ciekawe i indywidualne ukształtowanie form największych sal dydaktyczno-wykładowych.
n. efektywne wykorzystanie przestrzeni poziomu -1 poprzez wykonanie dwóch zielonych dziedzińców, wokół których zlokalizowano pomieszczenia wymagające naturalnego oświetlenia.
o. wyjątkowo staranne i ciekawe rozwiązanie ogrodów tematycznych w wewnętrznych patiach.
p. zastosowanie współczesnych i trwałych materiałów. Korzystny dwuwariantowy sposób zaprojektowania szklanej elewacji – od strony ul. Lipowej kolorowej, od strony ul.Dobrej przezroczystej a właściwie odbijającej elewację BUW. Zróżnicowanie zastosowanych materiałów na poszczególnych elewacjach pozytywne dla uzyskania wyrazistego i przyjaznego charakteru budynku, w odbiorze przez jego użytkowników.
q. dobry podział na strefę pokoi nauczycieli akademickich (od ul. Wiślanej) i sal dydaktycznych w centralnej części budynku.
r. właściwe rozmieszczenie klatek schodowych ewakuacyjnych oraz prawidłowy podział na strefy pożarowe.

II nagroda

  • JEMS Architekci

Sąd Konkursowy przyznał nagrodę za następujące walory:

a. właściwe usytuowanie budynku na działce, z dużym pasem zieleni i ciągiem pieszym od strony ulicy Lipowej.
b. wytworzenie ochrony optycznej i akustycznej elewacji południowo-wschodniej wałem ziemnym, obsadzonym zielenią.
c. właściwe usytuowanie wejść głównych w stosunku do otoczenia.
d. bardzo ciekawie zaprojektowane główne wejścia do budynku na różnych poziomach - od strony ul.Browarnej i Dobrej, poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu.
e. dobrze ukształtowane, częściowo zadaszone reprezentacyjne place przed głównymi wejściami.
f. dobra relacja przestrzenna do budynku BUW, poprzez nawiązanie przestrzenne formą placu prowadzącego do głównego wejścia do budynku.
g. wygodne rampy zjazdowe do garażu o funkcjonalnym układzie.
h. przejrzysty układ funkcjonalno-przestrzenny, spójny z koncepcją projektową.
i. ciekawie rozwiązana komunikacja wewnętrzna na wyższych kondygnacjach, zapewniająca kameralność wnętrz pomimo rozległości budynku.
j. bardzo starannie zaprojektowane połączenia przestrzeni zewnętrznej z wnętrzem budynku poprzez system wewnętrznych dziedzińców, otwierających się na ul. Lipową.
k. powiązanie wewnętrznych dziedzińców z układem wewnętrznych korytarzy.
l. wykorzystanie jednorodnego motywu kształtowania fasad.
m. rozwiązanie strefy wejściowej w budynku poprzez wykorzystanie różnicy poziomów dla ukształtowania dwukondygnacyjnego holu.
n. czytelny układ funkcjonalny grupujący sale wykładowe z salami seminaryjnymi, zgodnie z podziałem na instytuty.
o. dobre połączenie bibliotek i czytelni z magazynami.
p. przyjęcie modularnego systemu dla wszystkich elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i wykończenia wnętrz, zapewniający łatwość zmian aranżacji.
q. znakomicie rozwiązana problematyka „wnętrze-zewnętrze“ budynku poprzez konsekwentną i harmonijną zasadę wewnętrznych, mijających się dziedzińców. Układ ten jest szczególnie korzystny dla atrakcyjności poprowadzonych korytarzy na piętrach, umożliwiających kontakt użytkowników z przestrzenią miejską, zielenią wewnętrznych podwórek, zapewniając dobre nasłonecznienie itd.

wyróżnienie

  • Sołtyk & Sołtyk Architekci

Sąd Konkursowy pomimo zaliczenia pracy do grupy „N”, przyznał jej wyróżnienie za następujące walory:

a. Zdecydowana koncepcja bryły i elewacji budynku od strony ul. Dobrej.
b. Interesująco rozwiązane elewacje boczne uzyskane przez zróżnicowanie materiałowe i kolorystyczne.
c. Interesujące zróżnicowanie szerokości okien, dopasowane do decyzji materiałowych fasady.
d. Rozwiązanie głównego poziomu wejścia poprzez poprowadzenie czytelnego ciągu holi i dziedzińców w sposób funkcjonalny, prawidłowy i korzystny dla całości budynku. Przestrzeń ta korzystnie rozwiązuje nie tylko problem komunikacji ale także spełnia wszystkie warunki przestrzeni publicznej, koniecznej w takim obiekcie.
e. Zaprojektowanie wejść do budynku z podcieni, przyjaznych użytkownikom.
f. Prawidłowe zlokalizowanie wjazdów do garażu.

projekt kokursowy

  • GRUPA 5 Architekci

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl