Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę „Kazimierz – Podgórze” w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2006-06-09
Organizator: Gmina Miejska Kraków

<<< powrót

I nagroda

  • Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna Andrzej Getter

Praca nagrodzona za eleganckie rozwiązanie architektoniczne, prawidłowe wpisanie nowego elementu w kontekst architektoniczny za pomocą prostych środków wyrazu. Wartość pracy stanowi także ograniczona ingerencja w krajobraz bulwarów wiślanych oraz spójność i poprawność rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych z formą architektoniczną.

II nagroda

  • Biuro Projektów Lewicki Łatak

Praca nagrodzona za oryginalną, przemyślaną i dobrze uzasadnioną koncepcję architektury kładki, która mogłaby stać się rozpoznawalnym znakiem w krajobrazie oraz za czytelne i jednoznaczne powiązanie z otoczeniem w skali urbanistycznej. Podkreśla się także wysoką jakość i kulturę rozwiązań detalu architektonicznego.

Zastrzeżenia budzi smukłość elementów ustroju nośnego, który w wypadku konieczności jego wzmocnienia w sposób zasadniczy zmieniłby wyraz architektoniczny całości.

II nagroda

  • Autorskie Studio Architektury Sp. z o.o.

Praca nagrodzona za wyrazistą formę konstrukcyjno - architektoniczną, która stwarza szansę na zaakcentowanie wejść na kładkę przy jednoczesnym harmonijnym wpisaniu obiektu w horyzontalny układ nadrzecznych panoram.

wyróżnienie

  • Zespół Badawczo-Projektowy Mosty Wrocław s.c.

Praca zostaje wyróżniona za udaną formalnie próbę przekształcenia przeprawy przez rzekę w atrakcyjną przestrzeń publiczną. Zastrzeżenia budzi mała wysokość konstrukcyjna pomostu w częściach skrajnych pasa środkowego.
Odprowadzenie wody wymagałoby wprowadzenia dodatkowych elementów.

wyróżnienie

  • Biuro Inżynierskie Fijałkowski, Zbigniwe Fijałkowski

Praca zostaje wyróżniona za atrakcyjną, zróżnicowaną formę kładki, która otwiera możliwość między innymi bezkolizyjnego przekroczenia ulicy Podgórskiej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl