Temat: Przedmiotem konkursu jest opracowanie: projektu koncepcyjnego p.t. Projekt rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie.
Lokalizacja: Lublin
Rozstrzygnięcie konkursu: 2010-11-04
Organizator: Gmina Miasto Lublin

<<< powrót

I miejsce

  • SAO INVESTMENTS Sp. z o.o.


Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Jerzy Szczepanik Dzikowski – Przewodniczący Sądu - Sędzia SARP
dr inż. arch. Romuald Dylewski - Z-ca Przewodniczącego Sądu
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Jeremi T. Królikowski – Sędzia referent - Sędzia SARP
mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska – Sędzia SARP
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
mgr inż. arch. Jacek Gurbiel – Wydział Architektury i Budownictwa UM Lublin
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski

II miejsce

  • Biuro Studiów i Projektów Architektonicznych Franta & Franta Sp. z o.o. w Katowicach

III miejsce

  • Biuro Architektoniczne Idea S.C. Urszula Cieplińska, Jacek Ciepliński w Lublinie

Wyróżnienie honorowe

  • Orts-Trullenque Arquitectos S.L.P. - Hiszpania

Projekt Konkursowy

  • Pronobis Studio

Projekt Konkursowy

  • NOVAstudio

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl