Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach
Lokalizacja: Katowice
Rozstrzygnięcie konkursu: 2006-11-16
Organizator: Filharmonia Śląska w Katowicach

<<< powrót

I nagroda

  • Consultor Architekci Sp. z o.o.

Nagrodę przyznano za:
atrakcyjne i kompleksowe rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne zapewniające optymalne funkcjonowanie budynku Filharmonii w trakcie przebudowy oraz po jej zakończeniu.

Opinia o pracy:
Praca w niezwykle przemyślany sposób dzieli budynek na klarowne bloki funkcjonalne: strefę wejściową, strefę dla publiczności, scalone przestrzenie magazynowe, biurowe i garderób.
Projektowany wyraz architektoniczny nadbudowy jest elegancki, nowoczesny i harmonizuje z istniejącym budynkiem. Propozycje aranżacji i dyspozycji wnętrz atrakcyjne przestrzennie.
Autorzy szczegółowo uzasadniają wprowadzone rozwiązania, pokazując na bardzo wysokim poziomie graficznym i opisowym rozbudowaną analizę zagadnień akustycznych, funkcjonalnych i technologicznych i wynikające z niej wnioski.

II nagroda

  • ARCHISTUDIO Studniarek + Pilinkiewicz

Nagrodę przyznano za:
nowoczesną, odważną koncepcję kształtowania elementów nowoprojektowanych w oparciu o całościową ideę zainspirowaną interesująco przetworzonym motywem batuty.

Opinia o pracy:
Praca pokazuje wysoki poziom warsztatu architektonicznego. Za bardzo trafną, zarówno w warstwie konceptualnej, jak i w rozwiązaniu projektowym uznano propozycję formowania nowej architektury w oparciu o ideę inspirowaną ruchem batuty dyrygenta.
Całość budynku po przebudowie ma spójny i atrakcyjny wyraz, pozytywnie wykorzystując kontrast między nowymi a istniejącymi elementami.
Bardzo cennym pomysłem jest stworzenie podcienia wejściowego powiększającego przestrzeń pieszą od ul. Sokolskiej.
Wątpliwości budzą niektóre decyzje dotyczące dyspozycji funkcjonalnej budynku, szczególnie pozostawienie obecnej lokalizacji garderób oraz połączenie sali kameralnej z salą recepcyjną, uniemożliwiające prawidłowe odizolowanie akustyczne podczas niezależnych imprez.
Połączenie istniejącego budynku z dobudową od strony podwórza w zaproponowanej formie, tj. bez dylatacji może nastręczać duże trudności realizacyjne.

nagroda honorowa

  • 2G Studio

Nagrodę przyznano za::
Próbę rozwiązania wejścia do budynku z nowoprojektowanego podcienia, tworzącego bardzo atrakcyjną przestrzeń publiczną, a także za próbę wykreowania nowego obrazu Filharmonii jako miejsca niezwykłego, o najwyższej wartości dla przestrzeni miasta.

Opinia o pracy:
Praca została zakwalifikowana do grupy "N" z uwagi na znaczne przekroczenie dopuszczalnego gabarytu nadbudowy oraz znaczne przekroczenie szacunkowych kosztów realizacji.
Praca wyróżnia się przemyślanym i konsekwentnym przeprowadzeniem idei przekształcenia istniejącego budynku za pomocą silnie skontrastowanych z istniejącą substancją rzeźbiarsko potraktowanych elementów szklanych i brył pokrytych patynowaną miedzią.
Wątpliwości budzi znaczny zakres ingerencji w istniejący budynek, szczególnie w przypadku gdy autorzy powtarzają funkcję i formę istniejącą (piwnice), lub niszczą elementy wartościowe (istniejący hall z symetrycznymi klatkami schodowymi).
Praca, oprócz przekroczeń stanowiących podstawę do skierowania jej do grupy "N", zaproponowała wartość dokumentacji projektowej znacznie przekraczającą maksymalną wartość podaną w regulaminie konkursu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl