Temat: konkurs na opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu Placu im. XX. Czartoryskich w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2005-12-16
Organizator: Gmina Miejska Kraków

<<< powrót

I nagroda

  • Biuro Projektów Lewicki Łatak

Nagrodę przyznano za: walory plastyczne koncepcji oraz wrażliwość i kulturę architektoniczną w wyczuciu przestrzeni miejsca i w zaproponowanym sposobie jej współczesnego przekształcenia. Praca dała, w opinii Sądu, najtrafniejszą i najpełniejszą odpowiedź na zadanie konkursowe.
Pracę charakteryzują: właściwa i odpowiednio zróżnicowana dyspozycja przestrzenno–funkcjonalna, w szczególności wyodrębnienie pieszego plateau przed Arsenałem; rozwiązanie podłogi wnętrza w postaci „reliefu”, a więc rozwiązanie bogatsze, bo trójwymiarowe, a nie tylko dwuwymiarowe; właściwe pogodzenie dominującego w obszarze ruchu pieszego z ograniczonym ruchem kołowym; trafne usytuowanie rzeźby i jej dyskretna rola przestrzenna w otaczającej przestrzeni; właściwa skala i relacja nowych elementów architektonicznych wraz z zaznaczeniem historycznego przebiegu "ulicy przymurnej"; bardzo przekonywująca zasada użycia jednego rodzaju kamienia i wykorzystanie bogactwa uformowań tkwiącego w pojedynczym materiale, a zależnego od sposobu jego obróbki oraz trafny wybór kamienia – porfiru (charakterystycznego, obok wapienia, dla dawnych krakowskich bruków).

I nagroda - realizacja 2006

  • Biuro Projektów Lewicki Łatak

Realizacja 2006

wyróżnienie I stopnia

  • Studio S – Biuro Architektoniczne

Nagrodę przyznano: za pomysł i bardzo konsekwentne rozwiązanie koncepcji dekoracyjnej podłogi dwóch, rozdzielonych ulicą Floriańską, ale sprzężonych ze sobą placów.
Prezentuje w sposób bardzo klarowny – inny dyskusyjny punkt widzenia na sposób współczesnego porządkowania zaniedbanych zabytkowych przestrzeni staromiejskich. Zasługuje też na zauważenie wprowadzenie w małej architekturze elementu wody. Prawidłowo proponuje sposób zawieszania obrazów na siatce przy murach.

wyróżnienie II stopnia

  • Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” s.c.

Nagrodę przyznano za: poprawne rozwiązanie powiązania projektowanej nawierzchni nowego placu i ul. Floriańskiej – nie preferując ważności osi ul. Floriańskiej i ul. Pijarskiej. Praca zwraca dużą uwagę na problem iluminacji i proponuje ciekawe aspekty takiej iluminacji.

wyróżnienie II stopnia

  • Biuro Dane Landschaftsarchitekten BDLA

Nagrodę przyznano za: za przekonywujące i lapidarnie zapisane teoretyczne założenia – tezy do porządkowania objętej konkursem przestrzeni. Założenia te zostały rozwinięte w ogólnie prawidłowych propozycjach projektowych. Praca zwraca słusznie uwagę na problem scenografii oświetlenia sztucznego i iluminacji przestrzeni, mówiąc o potrzebnej tu „subtelnej samodzielnej rzeźbie światła”.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl