Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-05-08 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Wrocław  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu.


Zamawiający:
GMINA WROCŁAW, w imieniu i na rzecz której występuje spółka
WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SP. Z O.O. ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław

Organizator:
SARP Oddział we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław

Terminy
Terminy:
21 kwietnia 2017 Ogłoszenie konkursu
do 8 maja 2017 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
11 maja 2017 Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu
do 15 maja 2017 Ostateczny termin składania pytań w sprawach merytorycznych
do 20 maja 2017 Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych (odpowiedzi udzielane będą sukcesywnie)
23 czerwca 2017 Składanie prac konkursowych
29 czerwca 2017 Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac
29 czerwca – 13 lipca 2017 Wystawa pokonkursowa

Nagrody:
I NAGRODA – 20 000 PLN brutto
II NAGRODA – 12 000 PLN brutto
III NAGRODA – 8 000 PLN brutto
WYRÓŻNIENIA – 5 000 PLN brutto

Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 45 000 złotych w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania:
http://www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/news/konkursy/konkurs-sarp-nr-972

  • 2017-05-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ostrów Mazowiecka  
Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej


Zamawiający:
Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium przestrzenne: waga 45%.
Kryterium funkcjonalne: waga 35%.
Kryterium ekonomiczne: waga 20%

Terminy:
1. Ogłoszenie Konkursu - 26.04.2017 r.
2. Składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie – do 10.05.2017 r.
3. Wyniki kwalifikacji do konkursu - 12.05.2017 r.
4. Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie – do 19.05.2017 r.
5. Udzielenie odpowiedzi na pytania – do 22.05.2017 r.
6. Składanie/nadsyłanie prac konkursowych – do 23.06.2017 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu – do 3.07.2017 r.

Jury Konkursu:
- Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków – Przewodniczaca Jury
- Maciej Miłobedzki – architekt SARP, zastepca Przewodniczacej
- Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
- Mariusz Scisło – architekt, Prezes SARP
- Andrzej Pilecki – członek rodziny Pileckich
- Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
- Jan Kucza-Kuczynski – architekt SARP, pełnomocnik do spraw inwestycji, sedzia
referent, Zastepca Sedziego: Adam Radomski – architekt, doradca Burmistrza ds. architektury i urbanistyki

Nagrody:
Pula nagród wynosi 50 000 zł,
I nagroda – min. 15 000 zł,
II nagroda 12 000 zł,
III nagroda 8000 zł
oraz wyróżnienia.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie:
http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=16

  • 2017-05-11 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Leszno  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi.


Zamawiający:
Miasto Leszno - Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 529 81 00, fax. 65 529 81 31
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.leszno.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu,
61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 / 61 852 00 20
Adres strony internetowej konkursu:http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym , wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu. I tak ocenie będą podlegały:
1. Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno - przestrzenne) - 50% (50 pkt.)
2. Walory funkcjonalno- użytkowe - 30% (30 pkt.)
3. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych - 20% (20 pkt.)
Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:
Przewodniczący Sądu - dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław, Dolnośląska OIA RP
Sędzia referent - arch. Grzegorz Cencek – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- arch. Maciej Kubiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Architekt Miejski - UM Leszna, Wielkopolska OIA RP
- mgr Maciej Urban – Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie
- mgr inż. Dominik Kaźmierczak – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie
- mgr Beata Nawrocka – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju – UM Leszna, Kierownik projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”
- dr Norbert Sarnecki – artysta rzeźbiarz
- arch. Michał Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Zastępca sędziego
- arch. Bartosz Adamczak – Podinspektor ds. rewitalizacji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – UM Leszna, Wielkopolska OIA RP
- arch. Aleksandra Kornecka – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Sekretarz Konkursu- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Terminy:
2017-05-11 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2017-08-31 Składanie prac konkursowych
2017-09-29 Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac

Nagrody:
I nagroda – kwota brutto 40.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej
b) II nagroda - kwota brutto 30.000 złotych
c) III nagroda - kwota brutto 15.000 złotych
d) dwa wyróżnienia – kwota brutto po 5.000 złotych

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania:
http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl