Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-05-06 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Jelenia Góra  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-rewitalizacyjnej Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów.


Zamawiający:
Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
Osoba do kontaktów:
Emilia Szczybura, Tel: 757553726, E-mail: szczybura@kpnmab.pl , Faks: 757553348
Adresy internetowe:http://www.kpnmab.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) kryterium I- jakość architektoniczna koncepcji, przedstawionej w pracy konkursowej: waga 30 %,
2) kryterium II - walory rozwiązań funkcjonalnych koncepcji: waga 30 %,
3)kryterium III - za innowacyjny charakter projektu; ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej rewaloryzowanych obiektów tj : szacunkowym określeniem kosztu energii cieplnej do ogrzewania wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, zakres i koszt termomodernizacji obiektów, udziału odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu w energię, systemów zarządzania mediami (energia elektryczna i cieplna, woda): waga 20 %,
4) kryterium IV- wartość wykonania dokumentacji projektowej dla całego założenia opracowywanych sukcesywnie z podziałem na koszty na poszczególne elementy zespołu pałacowego: waga 20 %.

Terminy:
2014-05-06 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Janusz Korzeń
2. Hanna Nitka
3. Emilia Szczybura
4. Magdalena Taurogińska
5. Wojciech Kapałczyński
6. Wojciech Drajewicz
7. Wojciech Kurowski
8. Grażyna Polanica-Traczyńska
9. Edward Przydróżny
10. Elisabeth von Kuester

Nagrody:
Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl