Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-06-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby ZPSM nr 1 w Warszawie


Zamawiający:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, ul. Miodowa 22 C-D, 00-246 Warszawa
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski, Tel.: +48 518059157 , E-mail: sekretariat@miodowa.edu.pl
Adres internetowy:http://www.miodowa.edu.pl

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Kryteria pierwszorzędowe:
a) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem akustyki obiektu;
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania.
Kryteria drugorzędowe:
c) ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów przy uwzględnieniu rozwiązań proekologicznych.

Terminy:
2015-06-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagroda:
— kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 25 000 PLN brutto,
— zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej.
II nagroda:
— kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 15 000 PLN brutto.
III nagroda:
— kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 10 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Bolesław Stelmach
2. Mikołaj Rek
3. Anna Misior
4. Robert Michalski
5. Bogusław Blum

  • 2015-06-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Jaworzno  
Konkurs na opracowanie projektu Centrum Sportowego Sadowa Góra w Jaworznie


Zamawiający:
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworzno.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory architektoniczne i funkcjonalne pracy konkursowej - 80
2. walory ekonomiczne pracy konkursowej - 20

Terminy:
2015-06-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-08-10 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 8000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, do autora zwycięskiej pracy konkursowej, z zastrzeżeniem pkt. 18.1.
II nagroda i/lub wyróżnienia o łącznej wartości 7000 zł brutto.

  • 2015-07-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Ostrów Wielkopolski  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego, z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.


Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 62 7378400, faks 62 7378433.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-ostrowski.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. cena opracowania kompletnej dokumentacji - 25
2. funkcjonalność obiektu i racjonalność wykorzystania powierzchni - 20
3. walory zaproponowanych rozwiązań w relacji z istniejącym obiektem - 20
4. oryginalność wykreowanej idei projektowej i walory architektoniczne - 35

Terminy:
2015-07-02 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-08-31 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Zamawiający ustalił 10 nagród pieniężnych dla najlepszych prac konkursowych w następującej wysokości:
- I nagroda 15.000,00 złotych + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji, o której mowa w pkt 5,
- II nagroda 10.000,00 złotych,
- III nagroda 5.000,00 złotych.
- nagroda od miejsca IV do X 1.500,00 zł

  • 2015-07-06 - Składanie prac konkursowych
Słupsk  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku


Zamawiający:
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest sekretarz sądu konkursowego
mgr inż. arch. Joanna Wolska kontakt: konkurs.bulwary [at] sarp. org. pl, tel.: 504 474 987

Kryteria oceny prac konkursowych:
- jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości bulwarów i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;
- jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy;
- elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
- potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;
Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Terminy:
2015-07-07 Termin składania prac konkursowych
2015-07-17 Ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody:
I nagroda 60 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
II nagroda 6 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów
3 wyróżnienia - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie Arch.

Skład Sądu Konkursowego:
mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński - Przewodniczący Sądu
mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek - Sędzia referent
mgr inż. arch. Marek Perepeczo - Sędzia
mgr inż. arch. Marek Perkowski - Sędzia
mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Sędzia
mgr inż. arch. Piotr Daczkowski - Sędzia
mgr inż. Paweł Krzemień - Sędzia
mgr Robert Linkiewicz - Sędzia
mgr inż. arch. Mirosław Zwolski - Zastępca sędziego
mgr inż. arch. Beata Samborska - Zastępca sędziego

Szczegóły:
http://www.architektsarp.pl/bulwary/

  • 2015-07-06 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Mielec  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie projektu koncepcyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2


Zamawiajcy:
Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 7888500, faks 17 7888505.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych - 35
2. trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektu kubaturowego i zagospodarowania - 45
3. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy - 10
4. maksymalny koszt projektu - 10

Terminy:
2015-07-06 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-08-13 Termin składania prac konkursowych Etap I
2015-09-11 Termin składania prac konkursowych Etap II

Nagrody:
Za wykonanie i przeniesienie praw do prac konkursowych wybranych przez Sąd Konkursowy - Zamawiający przyrzeka następujące nagrody: ZA PIERWSZE MIEJSCE - nagroda pieniężna w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, gdzie przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej II etapu (zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia określono w Załączniku U1 - Najważniejsze założenia umowy). ZA DRUGIE MIEJSCE - nagroda pieniężna w kwocie 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych). ZA TRZECIE MIEJSCE - nagroda pieniężna w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). WYRÓŻNIENIE - nagroda pieniężna w kwocie 3 500 zł (trzy tysiące złotych) - w konkursie przewiduje się dwa wyróżnienia. Kwoty nagród zapisano jako kwoty brutto. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd konkursowy, a zatwierdza Kierownik zamawiającego. W przypadku, gdy wybrany Uczestnik konkursu (któremu zostało przyznane pierwsze miejsce) odmówi podpisania umowy z Zamawiającym lub niemożliwe będzie podpisanie ważnej umowy z winy Uczestnika, Zamawiający może przystąpić do negocjacji z następnym w kolejności spośród nagrodzonych Uczestników konkursu w przedmiocie szczegółowego opracowania pracy konkursowej Uczestnika, z którym w dalszej kolejności podjęto negocjacje..

Kraków  
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARCHITEKTURY KRAKÓW 2015


15-16 października 2015 • Centrum Kongresowe ICE Kraków

TEMAT BIENNALE:
Znawca procesów humanizacji miast profesor Jan Gehl jest przekonany, że poprawa jakości naszego życia w miastach, jest pochodną wyglądu publicznych przestrzeni. To w nich, w prze­strze­niach publicznych, spotykają się ludzie „by wymieniać się pomysłami, handlować lub po prostu odpoczywać. Strefa publiczna miasta – ulice, place i parki – jest jednocześnie sceną i kata­lizatorem tych aktywności”.
Od dziesięcioleci humanistyczny wymiar w budowaniu miast jest pomijany, zapominany i wyci­szany. Samochody wtargnęły do miast w ogromnej ilości ograniczając przestrzeń dla ludzi, przestrzeń niezbędną do uczestniczenia mieszkańców i turystów w życiu miast. Pomimo wielu przeciwności, rozwój miast następuje. Pojawiło się wiele interesujących pomysłów oddalających się od modernistycznej koncepcji rozwoju miast, niejednokrotnie sięgających do arysto­telesowskich źródeł dla nowego klasycyzmu.
Architektoniczne potrzeby Krakowa jutra wymagają troskliwego obejścia się z jego niepowta­rzalną wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem.
Krajowi i zagraniczni uczestnicy dają nadzieję na wymianę doświadczeń służących wzbogaceniu doświadczenia i eliminowaniu, trudnych do naprawy, przestrzennych pomyłek.
Tegoroczna edycja MBA, poświęcona zostanie problematyce miejskich przestrzeni i ich przystępności dla mieszkańców. Stanowi okazję do rozwinięcia publicznego dyskursu, dotyczącego architektonicznych potrzeb Krakowa, uwzględniających także troskliwe obejście się z jego niepowtarzalną, wyjątkową historią i bogatym architektonicznym dziedzictwem. Hasłem tegorocznej edycji jest LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI.

Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:
Nowy wymiar projektowania miasta
Miasto pełne życia
Miasto bezpieczne
Miasto zrównoważone
Miasto zdrowe
Miasto przyjazne dla pieszych
Miasto lepszych przestrzeni miejskich
Miasto lepszej Architektury


Oczekiwany od Biennale rezultat, to także większa aktywność społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznych, oddziaływających nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach estetycznych i emocjonalnych doznań, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.
Wspomniane emocjonalne i estetyczne przeżycia przestrzeni, jej pozytywne oddziaływanie na jakość życia, fizyczny i intelektualny rozwój człowieka, są ściśle związane również z jakością architektury definiującej publiczne przestrzenie.
Nowa edycja Biennale i towarzysząca jej architektoniczna wystawa ma inspirować do refleksji, medytacji i poruszenia naszej wyobraźni w procesie kreacji piękniejszych miast.

KONKURSY BIENNALE:
MBA Kraków 2015 przeprowadzone będzie w trzech konkurencjach, których myślą przewodnią i głównym tematem jest „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni”.

A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, tj. zrealizowane bądź przeznaczone do realizacji projekty, których problematyka jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest do czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu A
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-A.doc

B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
W tej konkurencji oceniane będą, zaprezentowane na wystawie, prace uczestników Biennale, będące projektami koncepcyjnymi, wizjami, lub studialnymi opracowaniami, których myśl przewodnia jest zgodna z głównym tematem Biennale, tj. LUDZKI WYMIAR MIEJSKICH PRZESTRZENI. Konkurs kierowany jest zarówno do absolwentów szkół wyższych o profilu architektonicznym bądź artystycznym jak i czynnych zawodowo architektów.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu B
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-B.doc

C. konkurs – seminarium
W tej konkurencji oceniane będą referaty/prezentacje, stanowiące wkład w teoretyczną myśl służącą rozwojowi praktyki w kształtowaniu przyjaznego człowiekowi środowiska miejskiego.
Pobierz wniosek o zgłoszenie do konkursu C
http://mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/zgloszenie-C.doc

Oficjalnymi językami Biennale są język polski i angielski. Wszystkie konkursy są jawne. Nie obowiązują zasady anonimowości. Konkursy przeprowadzone zostaną w oparciu o ogólne zasady konkursów architektonicznych, opracowane przez SARP. Szczegółowe informacje dot. konkursów zawarte są w regulaminie konkursowym udostępnionym do pobrania poniżej.
Pobierz Regulamin MBA Kraków 2015
http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/dist/2dwnl/Regulamin-2-PL.pdf

JURY:
Prace konkursowe oceniane będą przez 7 osobowe jury, składające się z architektów i urbanistów.
1. Romuald Loegler – przewodniczący jury
2. Marta A. Urbańska – sędzia referent seminarium
3. Piotr Lewicki – sędzia referent wystaw
4. Peter Butenschøn (Norwegia)
5. Giovanni Multari (Włochy)
6. Claudio Nardi (Włochy)
7. Christopher Sharples (USA)

NAGRODY:
1. Ogłoszenie wyników odbędzie 16 października w godzinach wieczornych, podczas uroczystego zakończenia Biennale.
2. Nagrody przyznane zostaną uczestnikom, których prace wybrane zostaną przez Jury.
3. Nagrody pieniężne w konkursie projektów zrealizowanych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
4. Nagrody pieniężne w konkursie projektów koncepcyjnych, zostaną przyznane w wysokości:
• I nagroda – 12 000 PLN • II nagroda – 8 000 PLN • III nagroda – 5 000 PLN
5. Nagrody pieniężne w konkursie – seminarium, zostaną przyznane w następujących wysokości:
• I nagroda – 10 000 PLN • II nagroda – 6 000 PLN • III nagroda – 4 000 PLN
6. Organizatorzy w porozumieniu z Jury, zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych oraz przyznania, w uzasadnionych przypadkach, honorowych wyróżnień.
7. Nagrody pieniężne mogą zostać wręczone podczas ogłoszenia wyników lub zostaną przesłane na konta laureatów, jednak nie później, niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu. Kwoty podane w punkcie 2., 3. i 4. są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
8. Jury przyznaje również pojedynczą, specjalną nagrodę Grand Prix MBA Kraków 2015 jednej spośród 3 zwycięskich prac w wyżej wymienionych konkurencjach biennalowskich konkursów.

KONTAKT:
mba-office@sarp.krakow.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków
Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków
tel.: +48 12 4227540

W sprawach dotyczących udziału w:
A. konkurs – wystawa projektów zrealizowanych
B. konkurs – wystawa projektów koncepcyjnych
prosimy o kontakt pod adresem: mba-competition@sarp.krakow.pl

W sprawach dotyczących udziału w:
C. konkurs – seminarium
prosimy o kontakt pod adresem: mba-seminar@sarp.krakow.pl

Więcej informacji na:http://www.mba2015.sarp.krakow.pl/index_pl.html
Wydarzenie na Facebook SARP Krakow:http://www.facebook.com/events/1616781245261520

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl