Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-11-30 - Składanie prac konkursowych
Uniejów  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego - Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego.


Zamawiający:
MEME TECH Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 224/226 lok. 7, 90-360 Łódź,
Adres do korespondencji: ul. Berezyńska 31 lok.3 , 03-908 Warszawa, tel.: +48 (22) 617 36 21, + 48 662 300 722
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.memetech.pl

Organizator:
Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Łodzi, al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź, tel./fax: +48 (42) 6324370
Adres strony internetowej Organizatora: www.lodz.sarp.org.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
- Rozwiązania urbanistyczne
- Jakość architektury
- Rozwiązania funkcjonalne

Terminy:
2015-11-30 Termin składania prac konkursowych:

Nagrody:
I nagroda pieniężna w wysokości 25 000,00 PLN
II nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 PLN
dwa wyróżnienia - nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 PLN każde wyróżnienie.

  • 2015-12-04 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Koszalin  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-achitektonicznej dla obszaru śródmieścia Koszalina ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania ulic: Zwycięstwa, 1 Maja, Młyńskiej


Zamawiający:
Prezydent Miasta Koszalina przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Koszalinie

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg następujących kryteriów:
- Racjonalność rozwiązań;
- Funkcjonalność całości założenia, jak i jego części;
- Integralność kompozycji;
- Sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych;
- Możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb;
- Wpisanie w strukturę miasta;
- Koszty realizacji inwestycji;
- Możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych;
- Możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji.
- Wszystkie powyższe kryteria rozpatrywane będą łącznie.

Skład Sądu Konkursowego:
arch. Zbigniew Maćków (SARP Wrocław) – przewodniczący sądu,
arch. Bartosz Warzecha (SARP Koszalin) – sędzia referent,
arch. Piotr Fokczyński (SARP Wrocław) – sędzia,
arch. Iwona Stepanow - sędzia z ramienia Organizatora,
arch. Łukasz Adamczyk- sędzia z ramienia Organizatora,
arch. Piotr Śmierzewski – (SARP Koszalin) sędzia z ramienia Organizatora,

oraz zastępcy sędziów:
arch. Witold Korzyński - zastępca sędziego z ramienia Organizatora,
arch. Tomasz Samborski - zastępca sędziego z ramienia SARP Koszalin.
Sekretarz konkursu: mgr inż. arch. Agnieszka Miszczor (SARP Koszalin)

Terminy:
2015-12-04 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-01-29 Termin składania prac konkursowych dla etapu I
2016-04-08 Termin składania prac konkursowych dla etapu II

Nagrody:
I nagroda - 50 000,00 zł brutto
II nagroda - 20 000,00 zł brutto
III nagroda – 10 000,00 zł brutto

Regulamin konkursu wraz załącznikami:
http://www.architektsarp.pl/koszalin/regulamin.php

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl