Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-08-31 - Składanie prac konkursowych
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza biura Tétris w wieżowcu Warsaw Spire


Zamawiający:
Tétris by Neo - Świat sp. z o.o. ul. Puławska 597, 02-885 Warszawa

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz biurowych na 25. piętrze budynku wieżowego w kompleksie Warsaw Spire. Nagrodą dla zwycięzcy będzie dołączenie do międzynarodowego zespołu projektującego tę przestrzeń. Dodatkowo, autor najlepszej propozycji otrzyma nagrodę pieniężną.

Terminy:
2016-08-31 Termin nadsyłania prac konkursowych
2016-09-30 Termin rozstrzygnięcia konkursu
2016-10-01 Ogłoszenie wyników konkursów

Nagrody:
1. Nagrodę główną stanowi dołączenie do zespołu Tétris by Neo – Świat sp. z o.o. (na wzajemnie uzgodnionych zasadach odpłatnych), który projektować będzie ww. przestrzeń.
2. Zwycięska koncepcja zostanie dodatkowo nagrodzona kwotą 5000 zł.
3. Tétris by Neo-Świat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przydzielenia więcej niż jednej nagrody.
4. W przypadku wyboru projektu wykonanego przez pracownię architektoniczną, będzie możliwość rozszerzenia współpracy o wykonanie pełnego projektu wnętrza w modelu Design & Build.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie:
http://pl.tetris-db.com/pl/content/konkurs-architektoniczny

Można uzyskać je również telefoniczne. Koordynator Konkursu: Danuta Barańska, tel. 22 844 96 97, kom. 885 211 022 e-mail: dbaranska@tetris-db.com

  • 2016-09-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kraków  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie.


Zamawiający:
Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dzik
Tel.: +48 124232078, E-mail: konkurs@amuz.krakow.pl, Faks: +48 124224455
Adresy internetowe: www.amuz.krakow.pl

Kryteria oceny projektów:
1) walory architektoniczno-urbanistyczne, rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i akustyczne – kryterium podstawowe, waga: 90 %
2) rozwiązania innowacyjne i energooszczędne obniżające koszty eksploatacji budynków – kryterium mniejszego znaczenia, waga: 10 %.

Terminy:
2016-09-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-09-23 Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Nagrody:
I nagroda – 80 000 PLN brutto oraz zaproszenie Uczestnika do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda – 25 000 PLN brutto;
III nagroda – 15 000 PLN brutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Antoni Domicz
Zdzisław Łapiński
Piotr Gajewski
Herbert Buehler
Krzysztof Markiel
Józef Pilch
Krzysztof Rymarczyk
Tomasz Studniarek
Martin Weischer

  • 2016-09-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kalisz  
Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu


Zamawiający:
Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, tel. 48 627 654 300
Adres strony internetowej (URL):http://www.kalisz.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Zastosowanie rozwiązań właściwych w konserwacji i restauracji zabytkowych parków i zieleni zabytkowej (poprawność konserwatorska) - 30
Walory kompozycyjne, architektoniczne i estetyczne oraz dostosowanie do otoczenia - 30
Funkcjonalność - 20
Realność przyjętych rozwiązań - 20

Terminy:
2016-09-19 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej.
Uczestnikowi, który otrzyma pierwszą nagrodę wypłacona zostanie także nagroda pieniężna w wysokości 35.000,00 zł.
II nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 12.000,00 zł.
III nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 8.000,00 zł.
Zamawiający przewiduje także wypłacenie dwóch równorzędnych wyróżnień po 5.000,00 zł każde.

  • 2016-09-16 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Łódź  
Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej"


Zamawiający:
Miasto Łódź
Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, 90–430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel.: 042 638 43 84 tel./ fax: 042 638 54 41, e-mail: bam@uml.lodz.pl
Sekretarz Sądu Konkursowego: Kamil Kowalski, e-mail: k.kowalski@uml.lodz.pl

Terminy:
2016-09-16 – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2016-09-23 – ogłoszenie pełnej listy zakwalifikowanych uczestników
2016-11-15 - składanie prac konkursowych
2016-11-22 – ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) kreatywność, oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań plastyczno – architektonicznych elewacji budynku – od 0 pkt. do 50 pkt;
2) interpretacja i wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z syntezą zasad typologii zabudowy – od 0 pkt. do 25 pkt;
3) optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem ekologicznym i realizacyjnym – od 0 pkt. do 15 pkt;
4) rozwiązania programowo – funkcjonalne dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – od 0 pkt. do 10 pkt.

Nagrody:
I nagroda – 40 000 zł
II nagroda – 25 000 zł
III nagroda –15 000 zł
3 wyróżnienia po 5 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 7 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowaną analizę – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowany detal architektoniczny – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najatrakcyjniej rozwiązane mieszkania – 5 000 zł

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://www.uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody/konkurs_architektoniczny_wspolczesna_kamienica_lodzka/

  • 2016-09-16 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Kielce  
Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.


Zamawiający:
Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Osoba do kontaktów: Wojciech Gwizdak
Tel.: +48 604465305 , E-mail: konkurs.dworzec.kielce@gmail.com
Główny adres: www.um.kielce.pl

Kryteria oceny projektów:
A)Kryterium „K1”: atrakcyjność i trafność całości rozwiązań przestrzennych formalnych – waga kryterium „K1”50 %;
b) Kryterium „K2”: walory rozwiązań funkcjonalnych – waga kryterium „K2” 40 %;
c) Kryterium „K3”: cena brutto za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego – waga kryterium „K3” 10 %.

Terminy:
2016-09-16 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału

Nagrody:
I Nagroda – 30 000 PLN + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej;
II Nagroda – 20 000 PLN
III Nagroda – 10 000 PLN
2 wyróżnienia po 5 000 PLN

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:http://kielce.sarp.org.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl