Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
Muszyna  
Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji zabytkowego centrum Muszyny - Rynek wraz z przyległymi ulicami


Zamawiający:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, tel. 18 4714009, faks 18 4777921.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. walory rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - 20
2. funkcjonalność rozwiązań - 20
3. integralność kompozycji całości - 20
4. realność zaproponowanych rozwiązań na dzień złożenia pracy konkursowej - 20
5. zgodność z wytycznymi Zamawiającego - 20

Terminy:
2015-03-24 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-05-27 Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Nagrody:
Suma nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi brutto 14 000,00 zł + wartość zamówienia z wolnej ręki, z czego:
I nagroda w Konkursie to zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej,
II nagroda wynosi brutto 10 000,00 zł
III nagroda brutto 4 000,00 zł.
Wysokość i liczba poszczególnych nagród mogą być zmienione przez Sąd Konkursowy.

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl