Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-11-25 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zadaszenia i aranżacji przestrzeni dziedzińca-lapidarium w Muzeum Warszawy położonego pomiędzy zabytkowymi kamienicami Rynek Starego Miasta 36, 38, 40, częściowo Rynek 36 oraz Nowomiejska 4,6,8.


Zamawiający:
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6351625, faks 22 8319491.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwarszawy.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych zadaszenia oraz zagospodarowania dziedzińca-lapidarium - 25
2. trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych zagospodarowania przestrzeni dziedzińca-lapidarium - 25
3. prawidłowość powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych dziedzińca-lapidarium z innymi obiektami i wnętrzami Muzeum Warszawy - 25
4. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji - 25

Terminy:
2014-11-25 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-02-03 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - 25 000 zł brutto, - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej
II nagroda - 15 000 zł brutto
III nagroda - 10 000 zł brutto

  • 2014-12-13 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu - Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli


Zamawiający:
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych - 45
2. dobór lokalizacji - uwzględnienie kontekstu miejsca - 35
3. uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - 20

Terminy:
2014-12-13 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2015-04-24 Termin i miejsce składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - pieniężna w wysokości 70 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda - pieniężna w wysokości 50 000 zł.,
III nagroda - pieniężna w wysokości 30 000 zł.
Przewidziana jest ponadto pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 40 000 zł.

  • 2014-12-17 - Termin składania zgłoszeń
Kraków  
Otwarty, jednoetapowy konkurs Kraków Airport Design na projekt przewodniego motywu graficznego, który zostanie wykorzystany w architekturze wnętrz nowopowstającego terminalu


Konkurs Kraków Airport Design
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. zaprasza do udziału w otwartym, jednoetapowym konkursie Kraków Airport Design na projekt przewodniego motywu graficznego, który zostanie wykorzystany w architekturze wnętrz nowopowstającego terminalu. Patronem honorowym Konkursu jest prof. Stanisław Tabisz Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Charakterystyczna bryła nowego terminalu pasażerskiego Kraków Airport, stanie się nową wizytówką lotniska. Przewodni motyw graficzny w powiązaniu z komplementarną informacją oraz identyfikacją wizualną będą tworzyć spójny, nowoczesny wizerunek firmy.

Projekt winien:
• charakteryzować się czytelnością oraz oryginalną i nowoczesną formą graficzną;
• konweniować z bryłą nowopowstającego budynku;
• nawiązywać do charakteru konkretnych przestrzeni – motyw przewodni może, aczkolwiek nie musi posiadać kilka spójnych wersji dla odpowiednich płaszczyzn;
• nawiązywać do miasta Krakowa i/lub regionu Małopolski.

Nagrodą w konkursie jest zawarcie umowy na przekazanie majątkowych praw autorskich do zwycięskiego projektu za wynagrodzeniem w wysokości 10 000 zł netto.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie projektów wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) w formacie PDF (dowolna liczba plansz, łącznie max 20 MB), pocztą elektroniczną na adres mailowy: kad@krakowairport.pl

Termin składania zgłoszeń: 17.12.2014 r.

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin Konkursu wraz z załącznikami, dostępny na stronie:
http://www.krakowairport.pl/pl/KAD

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres elektroniczny konkursu: kad@krakowairport.pl

  • 2014-10-08 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2014-10-22 - Nowy termin - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 2014-12-18 - Nowy termin - Składanie prac konkursowych
Warszawa  
„RATUJĄCYM – OCALENI” - konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów


Adresaci konkursu:
Artyści , architekci, architekci krajobrazu, designerzy polscy i zagraniczni. Zarówno doświadczeni jak i młodzi twórcy (studenci).

Lokalizacja Upamiętnienia:
Otoczenie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (Polska). Teren ograniczony ulicami: Anielewicza, Zamenhofa, Karmelicką i Lewartowskiego. Możliwość lokalizacji upamiętnienia po zachodnie stronie muzeum lub w północno-wschodnim narożniku terenu. Precyzyjny wybór miejsca Upamiętnienia należy do uczestników konkursu.

Zadanie konkursowe - ogólne założenia:
Upamiętnienie poświęcone jest Polakom, którzy podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 ratowali Żydów. Stanowi wyraz wdzięczności uratowanych, ich rodzin, bliskich i społeczności żydowskiej. Upamiętnienie wymaga specjalnego rozwiązania przestrzennego, nowatorskiej formuły wpisującej się w zastaną przestrzeń, a także nawiązującej z nią specyficzny dialog. Powinno ono wyrażać wdzięczność wszystkim ratującym, także tym, którzy z różnych powodów nie są znani z imienia i nazwiska. Organizator postrzega Upamiętnienie jako rozwijające się centrum nowych interpretacji i - na ile to możliwe - inspiracji dla następnych pokoleń.

Forma Upamiętnienia:
Twórcy mają możliwość wyboru dowolnych środków plastycznego wyrazu i ekspresji, unikając jednak dosłowności i figuratywności. Upamiętnieniu może towarzyszyć dodatkowy program performatywny, aktywizujący i edukacyjny.

Fazy konkursu:
• Faza I: Opracowanie i przesłanie do organizatorów artystycznej wizji Upamiętnienia (anonimowa)
• Faza II: Przygotowanie koncepcji Upamiętnienia przez 5. uczestników/zespołów wybranych przez Sąd konkursowy w I fazie konkursu. W trakcie negocjacji rozważone zostaną uwagi Urzędu miasta i wskazania Sądu konkursowego (nie anonimowa).

Zasady udziału w konkursie:
Twórcy mogą wziąć udział w konkursie korzystając z dwóch ścieżek:
• Ścieżka REALIZACJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników, którzy (zgodnie z Warunkami konkursu) mogą podjąć się realizacji Upamiętnienia i ubiegają się o udział w II fazie konkursu. Obowiązuje ich dopuszczenie do udziału w konkursie na podstawie m.in. cv i portfolio zawierającego co najmniej jedną zrealizowaną pracę..
• Ścieżka DYSKUSJA: ścieżka przeznaczona dla uczestników (także studentów), którzy nie ubiegają się o kwalifikację do II fazy konkursu i realizację, chcą jednak przedstawić swoją artystyczną wizję Upamiętnienia, biorąc tym samym udział w otwartej, twórczej dyskusji na jego temat. Nie obowiązuje procedura dopuszczenia do udziału w konkursie.

Sąd konkursowy:
• Sędziowie konkursu: Michael Berkowicz, Michael Crosbie, Jarosław Kozakiewicz, Rainer Mahlamaki, Marek Mikos, Maciej Miłobędzki, Oren Sagiv, Jakub Szczęsny, Hanna Szmalenberg, Milada Ślizińska (przewodnicząca Jury).


Nagrody:
Pula nagród w I fazie konkursu wynosi 42 000 USD. Nagrodą główną w II fazie konkursu jest podpisanie ze zwycięzcą umowy na realizację Upamiętnienia, inwestycji o łącznej wartości 800 000 USD. W I fazie konkursu Organizator przewidział do pięciu równorzędnych nagród (po 7000 USD) równoznacznych z zaproszeniem do II fazy konkursu (ścieżka REALIZACJA) i wyróżnienia o łącznej wartości 7000 USD (również dla uczestników biorących udział w ścieżce DYSKUSJA).

Ramowy harmonogram konkursu:
I faza konkursu: 8 września 2014 – 15 stycznia 2015
• 8 września 2014 – ogłoszenie konkursu
• 22 październik 2014 – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (ścieżka REALIZACJA)
• 18 grudnia 2014 – ostateczny termin składania prac w I fazie konkursu (artystyczna wizja Upamiętnienia)
• 15 stycznia 2015 - ogłoszenie wyników I fazy konkursu, wybór pięciu prac finałowych
II faza konkursu: 15 stycznia 2015- kwiecień 2015
• styczeń- kwiecień 2015 – negocjacje projektowe i przygotowanie projektu - koncepcji Upamiętnienia.
• kwiecień 2015 - ogłoszenie wyników II fazy konkursu, wybór zwycięzcy konkursu
Jesień 2015 roku: odsłonięcie Upamiętnienia Ratującym-Ocaleni

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie:
http://www.raff.org.pl

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl