Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-07-08 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Pięciu Rogów w Warszawie.


Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań zagospodarowania placu, w kontekście spełnienia celu konkursu - 80
2. uwarunkowania finansowe realizacji i ekonomika eksploatacji - 20

Terminy:
2016-07-08 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-10-26 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - pieniężna w wysokości 70 000 zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II nagroda - pieniężna w wysokości 50 000 zł.,
III nagroda - pieniężna w wysokości 30 000 zł.
Przewidziana jest ponadto pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości do 30 000 zł.

  • 2016-07-14 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Leszno  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej w Lesznie


Zamawiający:
Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Prowadzący postępowanie:
Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, AL. Jana Pawła II 21

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Organizatora konkursu:
a. w zakresie procedury – Dorota Polaszek, tel. 065 529 81 26
b. w zakresie merytorycznym – Bartosz Adamczak, tel. 065 529 81 94

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Oryginalność i spójność koncepcji architektoniczno-urbanistycznej do 20 pkt
2. Uniwersalność przestrzeni publicznych – elastyczność i podatność na zmiany funkcji do 20 pkt
3. Funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego realizujących założenia woonerf do 20 pkt
4. Atrakcyjność elementów architektonicznych i małej architektury do 20 pkt
5. Kompozycja posadzki, zieleni, oświetlenia oraz szyldów do 10 pkt
6. Realność realizacyjna proponowanych rozwiązań do 10 pkt
Razem 100 pkt

Nagrody:
I nagroda – dla Uczestnika konkursu zaproszonego do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu
architektoniczno-budowlanego zagospodarowania ulic Zielonej i Brackiej - 10 000,00 zł brutto
II nagroda – 7 000,00 zł brutto
III nagroda – 4 000,00 zł brutto

Terminy:
2016-07-14 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-09-12 Termin składania prac konkursowych

Regulamin oraz załączniki do pobrania:
http://bip.leszno.pl/tenders/content/1290

  • 2016-08-31 - Składanie prac konkursowych
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza biura Tétris w wieżowcu Warsaw Spire


Zamawiający:
Tétris by Neo - Świat sp. z o.o. ul. Puławska 597, 02-885 Warszawa

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz biurowych na 25. piętrze budynku wieżowego w kompleksie Warsaw Spire. Nagrodą dla zwycięzcy będzie dołączenie do międzynarodowego zespołu projektującego tę przestrzeń. Dodatkowo, autor najlepszej propozycji otrzyma nagrodę pieniężną.

Terminy:
2016-08-31 Termin nadsyłania prac konkursowych
2016-09-30 Termin rozstrzygnięcia konkursu
2016-10-01 Ogłoszenie wyników konkursów

Nagrody:
1. Nagrodę główną stanowi dołączenie do zespołu Tétris by Neo – Świat sp. z o.o. (na wzajemnie uzgodnionych zasadach odpłatnych), który projektować będzie ww. przestrzeń.
2. Zwycięska koncepcja zostanie dodatkowo nagrodzona kwotą 5000 zł.
3. Tétris by Neo-Świat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przydzielenia więcej niż jednej nagrody.
4. W przypadku wyboru projektu wykonanego przez pracownię architektoniczną, będzie możliwość rozszerzenia współpracy o wykonanie pełnego projektu wnętrza w modelu Design & Build.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie:
http://pl.tetris-db.com/pl/content/konkurs-architektoniczny

Można uzyskać je również telefoniczne. Koordynator Konkursu: Danuta Barańska, tel. 22 844 96 97, kom. 885 211 022 e-mail: dbaranska@tetris-db.com

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl