Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2014-12-22 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie


Zamawiający:
Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmw.waw.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań architektonicznych pawilonu edukacyjnego oraz zagospodarowania terenu opracowania - 20
2. atrakcyjność i trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych pawilonu edukacyjnego oraz zagospodarowania terenu opracowania - 20
3. atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań aranżacji wnętrz pawilonu - 20
4. trafność powiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z terenami sąsiednimi - 20
5. realność rozwiązań tj. ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki eksploatacji - 20

Terminy:
2014-12-22 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
2015-03-31 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto, - zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej
II nagroda - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
III nagroda - kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl