Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-09-30 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Nowy Targ  
Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pn."Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej


Zamawiający:
Gmina Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 49189257000000, ul. ul. Bulwarowa 9, 34400 Nowy Targ, państwo , woj. małopolskie, tel. 18 263 22 13, faks 182 662 152, e-mail .
Adres strony internetowej (URL): www.ugnowytarg.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
Walory urbanistyczno-architektoniczne koncepcji - 50
Walory funkcjonalno-użytkowe - 30
Walory ekonomiczne w budowie - 20

Terminy:
2016-09-30 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda 25.000,00 zł,
II nagroda 7.000,00 zł,
III nagroda 4.000,00 zł.

  • 2016-10-07 - Składanie prac konkursowych
Rybnik  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki


Zamawiający:
Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44–200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 439 20 00, fax. 32 422 41 24, e-mail: rybnik@um.rybnik.pl adres strony internetowej: www.rybnik.eu
Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu prowadzi Towarzystwo Urbanistów Polskich, 00 – 660 Warszawa, ul. Lwowska 5/100.
Osobą upoważnioną z ramienia Organizatora do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Anna Pyziak, e-mali: annapyziak@urbanworkshop.eu

Terminy:
2016-10-07 Termin złożenia prac konkursowych
2016-10-21 Termin złożenia prac konkursowych
2016-10-24 Ogłoszenie wyników konkursu
2016-10-31 Ogłoszenie wyników konkursu


Skład Zespołu Konkursowego"
1. Pan Wojciech Student – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej;
2. Pani Agnieszka Skupień – Asystent Prezydenta Miasta Rybnika;
3. Pan Janusz Orzeł – Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika;
4. Pan Jan Fiałkowski – Oficer Rowerowy Miasta Rybnika;
5. Pani Marlena Wolnik;
6. Pan Mikołaj Machulik;
7. Pan Piotr Buśko;
8. Pani Katarzyna Mazur-Belzyt;
9. Pan Maciej Borsa;
10. Pani Monika Gitner – sekretarz Zespołu Konkursowego.

Nagrody:
I nagroda w wysokości 15.000,00 zł,
II nagroda w wysokości 10.000,00 zł,
III nagroda w wysokości 5.000,00 zł,
I wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł,
II wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł,
III wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł.

Ogłoszenie i regulamin konkursu:
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=31813

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl