Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2016-08-02 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Iława  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na zagospodarowanie skweru przy ul. Sienkiewicza w Iławie


Zamawiający:
Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 6490159, 6490101, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Kryterium architektoniczne - 40
2. Kryterium urbanistyczne - 20
3. Kryterium użytkowe - 20
4. Kryterium ekonomiczne - 20

Terminy:
2016-08-02 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-09-23 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości - 10.000,00 zł.
II nagroda w wysokości - 7.000,00 zł.
III nagroda w wysokości - 4.000,00 zł.

Zamawiający upoważnia Sąd Konkursowy do innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień.

Uczestnik, którego praca zostanie w konkursie nagrodzona pierwszą nagrodą, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie na podstawie tej pracy wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

  • 2016-08-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Augustów  
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ośrodka sportów wodnych - bazy kajakarzy - oraz zagospodarowania terenu Gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie


Zamawiający:
Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.augustow.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. wartości urbanistyczne, w tym jakość wykreowanej idei projektowej oraz przyjętej kompozycji urbanistycznej w kontekście spełnienia celu konkursu - 25
2. wartości architektoniczne i estetyczne, w tym jakość kompozycji architektonicznej oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i plastyczno-materiałowych - 25
3. wartości funkcjonalno-użytkowe,w tym jakość przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych w kontekście wymagań program. oraz warunków technicznych - 25
4. realność wykonania oraz ekonomiczn. przyjętych rozwiązań projektowych, w kontekście planowan. kosztów realizacji inwestycji - 25

Terminy:
2016-08-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2016-10-06 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I nagroda w wysokości 15.000 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji w trybie z wolnej ręki,
II nagroda w wysokości 10.000 zł,
dwa wyróżnienia w wysokości 4.500 zł każde.

Regulamin konkursu oraz załączniki do pobrania:
http://um-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=11558

  • 2016-08-10 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Turek  
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku”


Zamawiający:
Burmistrz Miasta Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 063 289 61 00, faks 063 289 61 11.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastoturek.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Walory kompozycji urbanistycznej, jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych - 35
2. Stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych w zał. A - 20
3. Funkcjonalność zaproponowanego układu komunikacyjnego-pieszego, rowerowego, samochodowego - 10
4. Jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań - 10
5. Rozwiązania sprzyjające tworzeniu więzi społecznych i pobudzanie aktywności użytkowników przestrzeni - 10
6. Trwałość rozwiązań, realność wykonania - 10
7. Elastyczność realizacji - możliwość etapowania inwestycji - 5

Terminy:
2016-08-10 Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w konkursie
2016-10-28 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie prac projektowych
2 nagroda: 15 000 zł brutto
3 nagroda: 5 000 zł brutto

Regulamin oraz załączniki do pobrania:
http://bip.miastoturek.pl/content.php?cms_id=2679

  • 2016-08-31 - Składanie prac konkursowych
Warszawa  
Konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wnętrza biura Tétris w wieżowcu Warsaw Spire


Zamawiający:
Tétris by Neo - Świat sp. z o.o. ul. Puławska 597, 02-885 Warszawa

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz biurowych na 25. piętrze budynku wieżowego w kompleksie Warsaw Spire. Nagrodą dla zwycięzcy będzie dołączenie do międzynarodowego zespołu projektującego tę przestrzeń. Dodatkowo, autor najlepszej propozycji otrzyma nagrodę pieniężną.

Terminy:
2016-08-31 Termin nadsyłania prac konkursowych
2016-09-30 Termin rozstrzygnięcia konkursu
2016-10-01 Ogłoszenie wyników konkursów

Nagrody:
1. Nagrodę główną stanowi dołączenie do zespołu Tétris by Neo – Świat sp. z o.o. (na wzajemnie uzgodnionych zasadach odpłatnych), który projektować będzie ww. przestrzeń.
2. Zwycięska koncepcja zostanie dodatkowo nagrodzona kwotą 5000 zł.
3. Tétris by Neo-Świat sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przydzielenia więcej niż jednej nagrody.
4. W przypadku wyboru projektu wykonanego przez pracownię architektoniczną, będzie możliwość rozszerzenia współpracy o wykonanie pełnego projektu wnętrza w modelu Design & Build.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie:
http://pl.tetris-db.com/pl/content/konkurs-architektoniczny

Można uzyskać je również telefoniczne. Koordynator Konkursu: Danuta Barańska, tel. 22 844 96 97, kom. 885 211 022 e-mail: dbaranska@tetris-db.com

  • 2016-09-16 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Łódź  
Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej"


Zamawiający:
Miasto Łódź
Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Architekta Miasta, 90–430 Łódź, ul. Piotrkowska 113
tel.: 042 638 43 84 tel./ fax: 042 638 54 41, e-mail: bam@uml.lodz.pl
Sekretarz Sądu Konkursowego: Kamil Kowalski, e-mail: k.kowalski@uml.lodz.pl

Terminy:
2016-09-16 – ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
2016-09-23 – ogłoszenie pełnej listy zakwalifikowanych uczestników
2016-11-15 - składanie prac konkursowych
2016-11-22 – ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa

Kryteria oceny prac konkursowych:
1) kreatywność, oryginalność i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań plastyczno – architektonicznych elewacji budynku – od 0 pkt. do 50 pkt;
2) interpretacja i wnioski z przeprowadzonych analiz wraz z syntezą zasad typologii zabudowy – od 0 pkt. do 25 pkt;
3) optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem ekologicznym i realizacyjnym – od 0 pkt. do 15 pkt;
4) rozwiązania programowo – funkcjonalne dla budynku wraz z zagospodarowaniem terenu – od 0 pkt. do 10 pkt.

Nagrody:
I nagroda – 40 000 zł
II nagroda – 25 000 zł
III nagroda –15 000 zł
3 wyróżnienia po 5 000 zł każde
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 7 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowaną analizę – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najlepiej opracowany detal architektoniczny – 5 000 zł
Nagroda Specjalna za najatrakcyjniej rozwiązane mieszkania – 5 000 zł

Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania:
http://www.uml.lodz.pl/kultura/konkursy_stypendia_nagrody/konkurs_architektoniczny_wspolczesna_kamienica_lodzka/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl