Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2015-02-09 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Poznań  
Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.


Zamawiający:
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, Głogowska 90, 60-262 Poznań
Osoba do kontaktów: Wojciech Michalski
Tel.: +48 602711639, Faks: +48 618662573, E-mail: dyrektor@zsm.poznan.pl
Adresy internetowe:http://www.zsm.poznan.pl

Kryteria oceny prac projektowych:
— jakość powiązań projektowanego budynku z istniejącym układem przestrzennym, 30 %,
— wartości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych 50 %,
— wartości konstrukcyjne i materiałowe projektu oraz jego innowacyjny charakter 10 %,
— łączny koszt budowy projekt. budynku wynikający z opracowania pracy konkursowej, 10 %.

Terminy:
2015-02-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I. 15 000 PLN
II. 10 000 PLN
III. 5 000 PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Jerzy Suchanek
2. Wojciech Krawczuk
3. Marta Buczkowska
4. Michał Kapturczak
5. Wojciech Michalski
6. Antoni Urban

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl