Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2019

2019 X Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK ZAMEK w Poznaniu „Wspólny dziedziniec przed zamkiem”
2019 X Kraków Konkurs SARP nr 985 Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
2019 IX Reguły Dwuetapowy konkurs na kampus edukacyjny i przedszkole przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach
2019 IX Ostrów Mazowiecka Konkurs na opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej
2019 VIII Biała Podlaska Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
2019 VII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu
2019 VII Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów mst Warszawy
2019 VI Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Żłobka nr 42 przy ul Chodeckiej 3 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019 V Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Domu Kultury Zacisze przy ul Blokowej 1 w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej
2019 V Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul Konwiktorskiej 6 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ mst Warszawy
2019 IV Konstancin-Jeziorna Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej PSE SA w Radomiu
2019 IV Dąbrowa Górnicza KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA
2019 III Gdańsk Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi
2019 III Warszawa KONKURS REALIZACYJNY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM
2019 III Kraków Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul Na Zjeździe 8 w Krakowie
2019 III Bydgoszcz Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul Swarzewskiej w Bydgoszczy
2019 III Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budowy żłobka przy ul Obodrzyców 18-20 w Sopocie
2019 I Szczecin Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul Farną i Sołtysią, ul Ks Kard S Wyszyńskiego i ul Tkacką
2019 I Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”
2019 I Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul Biskupiej

2018

2018 XII Strawczyn KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE
2018 XII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
2018 XII Solec-Zdrój Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
2018 XII Ogólnopolski Konkurs na opracowanie projektu systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej
2018 XII Poznań Konkurs SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul Wojska Polskiego i Wołyńskiej
2018 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Białowieskiej we Wrocławiu
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Hermanowskiej we Wrocławiu
2018 XI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul 3 Maja budynkami prokuratur gdańskich oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybranych budynków: Wydziału Zamiejscowego, Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Gdańsku Tytuł konkursu „SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU”
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Kolejowej we Wrocławiu
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
2018 XI Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
2018 XI Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino-Radiostacja
2018 X Bielsko-Biała KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980 na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
2018 X Słupsk Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa
2018 X Opole Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu
2018 X Warszawa Konkursu architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelska 5
2018 X Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj wielkopolskie) na cele rekreacyjne
2018 X Wrocław KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU EKSPOZYCYJNO-HODOWLANEGO DLA GORYLI I INNYCH ZWIERZĄT LASÓW DESZCZOWYCH AFRYKI RÓWNIKOWEJ WE WROCŁAWSKIM ZOO
2018 X Zakopane Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem
2018 X Dubaj Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
2018 IX Warszawa Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2018 IX Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej Parking w kamienicy
2018 IX Kąty Wrocławskie Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul Wiśniowej
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl