Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2019

2019 VIII Biała Podlaska Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
2019 VII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu
2019 VII Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów mst Warszawy
2019 VI Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Żłobka nr 42 przy ul Chodeckiej 3 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019 V Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Domu Kultury Zacisze przy ul Blokowej 1 w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej
2019 V Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul Konwiktorskiej 6 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ mst Warszawy
2019 IV Konstancin-Jeziorna Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej PSE SA w Radomiu
2019 IV Dąbrowa Górnicza KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA
2019 III Gdańsk Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi
2019 III Warszawa KONKURS REALIZACYJNY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI NAD KANAŁEM ŻERAŃSKIM
2019 III Kraków Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem jest utworzenie wielofunkcyjnego centrum literackiego pn „Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem”, na terenie dawnego Składu Solnego przy ul Na Zjeździe 8 w Krakowie
2019 III Bydgoszcz Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul Swarzewskiej w Bydgoszczy
2019 III Sopot Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budowy żłobka przy ul Obodrzyców 18-20 w Sopocie
2019 I Szczecin Konkursu na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul Farną i Sołtysią, ul Ks Kard S Wyszyńskiego i ul Tkacką
2019 I Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”
2019 I Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul Biskupiej

2018

2018 XII Strawczyn KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE
2018 XII Kielce Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar
2018 XII Solec-Zdrój Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
2018 XII Ogólnopolski Konkurs na opracowanie projektu systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej
2018 XII Poznań Konkurs SARP nr 979 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej budynku Infocentrum zlokalizowanego na terenie Kampusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul Wojska Polskiego i Wołyńskiej
2018 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Białowieskiej we Wrocławiu
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Hermanowskiej we Wrocławiu
2018 XI Gdańsk Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul 3 Maja budynkami prokuratur gdańskich oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybranych budynków: Wydziału Zamiejscowego, Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Gdańsku Tytuł konkursu „SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU”
2018 XI Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul Kolejowej we Wrocławiu
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na modernizację i rozbudowę Willi Narutowicza przy ul Parkowej 23 w Warszawie na potrzeby oddziału Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
2018 XI Kraków Konkurs urbanistyczno-architektoniczny jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki i Parku Miejskiego w Krakowie
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego
2018 XI Warszawa Konkurs architektoniczny na koncepcję siedziby domu kultury Twórcza Twarda przy ulicy Twardej 8/12 w Warszawie
2018 XI Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum Sąsiedzkiego w dzielnicy Gdyni Witomino-Radiostacja
2018 X Bielsko-Biała KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSU 980 na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA REJONU PL FABRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
2018 X Słupsk Konkurs otwarty, dwuetapowy, realizacyjny architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa
2018 X Opole Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej na przebudowę Placu Dworcowego w Opolu
2018 X Warszawa Konkursu architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „Skra” przy ulicy Wawelska 5
2018 X Leszno Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj wielkopolskie) na cele rekreacyjne
2018 X Wrocław KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU EKSPOZYCYJNO-HODOWLANEGO DLA GORYLI I INNYCH ZWIERZĄT LASÓW DESZCZOWYCH AFRYKI RÓWNIKOWEJ WE WROCŁAWSKIM ZOO
2018 X Zakopane Konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wybranych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem
2018 X Dubaj Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-tematycznej zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”
2018 IX Warszawa Konkurs na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego „dawny bazar Rogatka” na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie
2018 IX Łódź Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej Parking w kamienicy
2018 IX Kąty Wrocławskie Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie przy ul Wiśniowej
2018 VIII Warszawa Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul Białostockiej 10/18 w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
2018 VIII Warszawa Konkurs na Centrum Kreatywności Nowa Praga
2018 VIII Opole Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej nabudowę Stadionu Opolskiego
2018 VII Warszawa Konkurs realizacyjny na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl