DLM

Wyniki konkursów:

Wyszukiwanie
Słowa kluczowe:
Strony:

2020

2020 X Myszków Konkurs otwarty, jednoetapowy, realizacyjny na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa
2020 X Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul Świderskiej 93 w Warszawie
2020 IX Wrocław Konkurs na 0pracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul Cynamonowej we Wrocławiu
2020 IX Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury w Katowicach
2020 VII Mirzec Konkurs na opracowanie kompleksowej koncepcji budowy zbiornika wodnego (rekreacyjnego) oraz zagospodarowania architektoniczno–urbanistycznego terenów wokół planowanego zbiornika w Mircu
2020 VI Duszniki-Zdrój KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA PN: „BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „ZIMOWIT” W DUSZNIKACH-ZDRÓJ”
2020 V Bydgoszcz Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
2020 V Piaseczno Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie
2020 V Wrocław Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu
2020 IV Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul Kasprzaka 25A
2020 III Warszawa Konkurs architektoniczny na projekt budynku naukowo-dydaktycznego przy ul Bednarskiej 2/4
2020 III Michałowice Konkurs realizacyjny na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie
2020 III Szczecin Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie
2020 III Warszawa Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji modernizacji budynku położonego przy pl Starynkiewicza 7/9 w Warszawie
2020 III Wrocław Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu
2020 II Ciechanów Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy budynku po młynie przy ul Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych
2020 II Zielona Góra Konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-urbanistycznej sali koncertowo-konferencyjnej w Zielonej Górze
2020 II Radom Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej dla inwestycji „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY AMFITEATR PRZY UL PARKOWEJ 1 W RADOMIU”
2020 I Płock Konkurs studialno-realizacyjny na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku
2020 I Gdynia Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej budowy obiektu badawczo-treningowego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

2019

2019 XII Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach
2019 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Liceum Ogólnokształcącego w os Groszówka w dzielnicy Wesoła MSt Warszawy
2019 XII Częstochowa Konkurs SARP nr 986 otwarty, jednoetapowy, realizacyjno-studialny: Na koncepcję architektoniczną obejmującą Dworzec Częstochowa Główna oraz zabudowę i zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu
2019 XII Warszawa Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania Parku przy ul Ch Botewa wraz z otoczeniem w Dzielnicy Białołęka mst Warszawy
2019 XII Kalisz Konkurs SARP nr 988 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu
2019 XII Ruda Śląska Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
2019 XI Łeba Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie zagospodarowania terenu SKWERU RYBAKA wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego tego terenu
2019 XI Katowice Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im Karola Szymanowskiego w Katowicach
2019 XI Rybnik Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul Barbórki w Rybniku-Niedobczycach
2019 XI Łódź Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn „Zielony Rynek”
2019 XI Wągrowiec KONKURS SARP nr 987 na: na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu
2019 X Brzeg Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury
2019 X Warszawa Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul Cyrulików w Warszawie
2019 X Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania dziedzińca przed CK ZAMEK w Poznaniu „Wspólny dziedziniec przed zamkiem”
2019 X Kraków Konkurs SARP nr 985 Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
2019 IX Reguły Dwuetapowy konkurs na kampus edukacyjny i przedszkole przy Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach
2019 IX Ostrów Mazowiecka Konkurs na opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej
2019 VIII Biała Podlaska Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-teatralnej przy ul Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
2019 VII Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu
2019 VII Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Kopca Powstania Warszawskiego wraz z otoczeniem w Dzielnicy Mokotów mst Warszawy
2019 VI Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Żłobka nr 42 przy ul Chodeckiej 3 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
2019 V Warszawa Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy Domu Kultury Zacisze przy ul Blokowej 1 w Warszawie
2019 V Poznań Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji siedziby Estrady Poznańskiej
2019 V Warszawa Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przy ul Konwiktorskiej 6 w Warszawie
2019 V Warszawa Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ mst Warszawy
2019 IV Konstancin-Jeziorna Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku biurowo-administracyjnego z urządzeniami infrastruktury technicznej PSE SA w Radomiu
2019 IV Dąbrowa Górnicza KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PRIORYTETOWEGO OBSZARU REWITALIZACJI CENTRUM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TERENU FABRYKI PEŁNEJ ŻYCIA
2019 III Gdańsk Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi
Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl